Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor Municipiului Cluj-Napoca într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetăţeni a unui rol de participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunităţii din care fac parte.

Bugetarea participativă are următoarele obiective:

 1. Creşterea nivelului de dialog şi de colaborare dintre cetăţeni şi administraţia publică.
 2. Ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetăţenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Municipiul Cluj-Napoca.
 3. Creşterea gradului de asumare şi co-creare a procesului de dezvoltare urbană de către cetăţeni.
 4. Consolidarea democraţiei prin participarea cetăţenilor la un exerciţiu de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate.
 5. Creșterea transparenței activității administraţiei publice locale.

Bugetarea participativă se desfăşoară în limitele domeniilor de competenţă ale Municipiului Cluj-Napoca.

Pot participa la procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Cluj-Napoca şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani.

Bugetarea participativă organizată în Municipiul Cluj-Napoca în cursul anului 2022 cuprinde următoarele etape:

 1. Înregistrarea participanţilor: înregistrarea se face pe platforma online www.bugetareparticipativa.ro, adaptată pentru dispozitivele mobile. Înregistrarea este obligatorie pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota. Persoanele care au participat la edițiile anterioare ale procesului de bugetare participativă și s-au înregistrat deja pe platformă, nu au nevoie de o nouă înregistrare.
 2. Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu) prin intermediul platformei www.bugetareparticipativa.ro.

 3. Analiza tehnică şi legală a proiectelor de către municipalitate: propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi legale ce va fi realizată de către departamentele din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. În urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor care sunt eligibile. Fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă. Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetăţenilor.

 4. Votul cetăţenilor: votul are loc într-o singură etapă, iar acţiunile necesare pentru implementarea proiectelor care au obținut cel mai mare număr de voturi urmează să fie cuprinse în bugetul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.

  Calendarul propus este următorul:

 • Perioada de depunere a proiectelor: 14 iunie – 3 iulie

 • Perioada de analiză tehnică și legală a proiectelor: 4 iulie – 2 octombrie

 • Perioada de vot: 3 octombrie – 6 noiembrie

 • Validare vot: 7 noiembrie – 13 noiembrie

 • Anunțarea proiectelor câștigătoare: 14 noiembrie

 1. Pot fi înscrise propuneri de proiecte pe site-ul bugetării participative, www.bugetareparticipativa.ro.

 2. Persoanele care nu au acces la internet sau nu sunt familiarizate cu mediul online vor putea înscrie propuneri de proiecte, în perioada 14 iunie – 3 iulie, cu sprijinul Primăriei. La Centrul de Cultură Urbană Casino din Parcul Central „Simion Bărnuțiu” va fi amenajat un birou unde, în fiecare zi din perioada de depunere (de luni până vineri), între orele 10:00 – 17:00, funcționari ai Primăriei vor ajuta cetățenii să depună proiecte pe platformă și vor oferi informațiile necesare.

 3. Persoanele care trimit propuneri sau care votează proiecte acceptă termenii şi condiţiile în care funcţionează platforma bugetării participative.

 4. Nu vor fi luate în considerare propunerile care sunt trimise în mod diferit față de prevederile punctului 1 și 2 din prezentul capitol sau care nu sunt conforme cu formularul de proiect.

 5. Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:

a. Alei, trotuare şi zone pietonale.

b. Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei.

c. Spații verzi și locuri de joacă

d. Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.).

e. Infrastructură educațională și culturală.

f. Oraşul digital.

6. Propunerile de proiecte depuse trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a. Să corespundă unui obiectiv de interes general.

b. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în aria de competenţă a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca şi care vizează un spaţiu public.

c. Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Municipiului Cluj-Napoca cum sunt finanţările destinate ONG-urilor, structurilor sportive etc.

d. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare.

e. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.

f. Să nu aibă un caracter politic sau etnic.

g. Să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.

h. Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie prea vagi.

i. Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect.

7. Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spaţială a acestora ar putea duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.

8. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu.

9. În cazul în care o propunere integrează practic mai multe propuneri, în urma analizei tehnice şi juridice urmează să fie făcute modificările necesare pentru ca propunerea să se încadreze în cerinţele enunţate.

10. În ceea ce privește fișierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB și atașamentele trimise în format JPG, JPEG, PNG, până la o limită de 1 MB.

11. Fiecare propunere ar trebui să aibă un cost total de cel mult 400.000 de euro (inclusiv TVA).

12. Proiectele care ajung să fie supuse la vot nu sunt în mod obligatoriu o transcriere a propunerilor trimise de cetăţeni. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice şi estimarea mai precisă a costurilor din partea servicilor municipalităţii, pentru a putea fi supuse votului şi apoi implementate. Pentru a fi fezabile, propunerile pot necesita în continuare ajustări tehnice.

13. Propunerile depuse în cadrul bugetării participative devin proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, deponenții proiectelor nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.

14. În urma analizei tehnice, Primăria poate unifica mai multe proiecte cu același obiect și le poate supune la vot în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.

15. În vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria își rezervă dreptul de a modera afișarea proiectelor pe platformă. Acestea vor fi afișate într-un interval de maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii.

 1. Atelierele participative au drept scop principal creşterea încrederii cetăţenilor în puterea lor de a aborda şi de a rezolva problemele cu care se confruntă. În cadrul acestor ateliere, cetăţenii participă la determinarea a ceea ce reprezintă o problemă pentru comunitatea lor, la identificarea priorităţilor, dar şi la identificarea opţiunilor de acţiune.

 2. Pot participa la atelierele participative cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Cluj-Napoca şi au vârsta de cel puţin 18 ani.

 3. Calendarul atelierelor participative va fi publicat pe platforma www.bugetareparticipativa.ro

 1. Analiza tehnică şi juridică a propunerilor este realizată de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca, ale cărei servicii verifică conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament şi cu alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea tehnică.

 2. Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajutări tehnice din partea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, dacă este necesar.

 3. Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.

 4. Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe site-ul www.bugetareparticipativa.ro.

 5. Echipa tehnică de evaluare a proiectelor este formată din cel puțin un reprezentant ale următoarelor departamente din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca:

  • Direcția Tehnică

  • Direcția Ecologie Urbană și Spații Verzi

  • Direcția Juridică

  • Direcția Generală de Urbanism

  • Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății

  • Direcția Generală Comunicare, Dezvoltare Locală și Management Proiecte

  • Coordonare : Primarul municipiului Cluj-Napoca.

  6. Toate propunerile și documentele care le-au fost atașate devin proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

 1. Votul asupra proiectelor are loc online, pe platforma bugetării participative www.bugetareparticipativa.ro

 2. Votul este restrictionat la teritoriul Municipiului Cluj-Napoca. Pentru a putea vota este necesar ca în momentul votului să vă aflați pe raza Municipiului Cluj-Napoca și să permiteți accesul la locația dumneavoastră. Platforma www.bugetareparticipativa.ro colecteaza date despre locația dumneavoastră doar în momentul votului pentru a asigura respectarea procedurii de votare.

 3. Votul are loc într-o singură etapă.

a. Fiecare cetățean înscris în portalul bugetării participative poate alege șase proiecte (câte unul pentru fiecare dintre cele șase domenii stabilite).

b. La finalul etapei de vot, vor fi selectate un număr de 5 proiecte, clasate în funcție de numărul de voturi, indiferent de categoria din care fac parte.

4. Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă vor fi publicate pe platforma www.bugetareparticipativa.ro.

 1. Vor fi implementate proiectele cel mai mare număr de voturi (cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare). Aceste proiecte urmează să fie implementate începând cu anul 2023.

 2. Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi, indiferent de categoria din care fac parte. Vor fi implementate 5 proiecte.

 1. Orice informație pusă la dispoziție de către persoanele care se înregistrează pe platforma www.bugetareparticipativa.ro sau colectată de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca atunci când se utilizează platforma www.bugetareparticipativa.ro este supusă Politicii de Confidențialitate ai cărei termeni sunt incluși în Termenii și condițiile de funcționare a platformei www.bugetareparticipativa.ro. Platforma www.bugetareparticipativa.ro stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care persoanele se autentifică pentru a avea acces la platformă.

 2. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică pe platformă și-au exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma www.bugetareparticipativa.ro să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal.

 3. Platforma www.bugetareparticipativa.ro asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

 4. Platforma www.bugetareparticipativa.ro prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către persoanle care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.

 5. Platforma www.bugetareparticipativa.ro nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor furnizate de către utilizatorii platformei.

 6. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.

 7. Prin intermediul acestui proces, nevoile şi deciziile cetăţenilor vor fi reflectate în mod direct în obiectivele de investiţii şi reparaţii propuse spre deliberare autorităţilor publice. Conform legii, decizia legată de obiectivele din bugetul municipiului revine Consiliului Local.

  .