1

7 iunie – 18 iulie 2021

Depunerea proiectelor

 • pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota, este obligatorie înregistrarea pe platforma bugetareparticipativa.ro, adaptată pentru dispozitivele mobile
 • fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu)
2

19 iulie – 12 septembrie 2021

Analiza proiectelor

 • propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi legale
 • în urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor eligibile
 • Primăria poate unifica mai multe proiecte cu același obiect și le poate supune la vot în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților
 • fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă
 • toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetăţenilor
3

13 septembrie – 28 noiembrie 2021

Etapă de vot

 • fiecare cetățean înscris în portalul bugetării participative poate vota un proiect pentru fiecare domeniu.
4

29 noiembrie – 5 decembrie 2021

Etapă validare vot

 • Primăria se va asigura că procesul de votare este valid
5

6 decembrie 2021

Afişare rezultate finale

 • lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi
 • primul proiect, în funcție de numărul de voturi, va fi selectat automat, restul proiectelor urmând să fie ierarhizate în funcţie de numărul de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte
 • cele 15 proiecte urmează să fie implementate începând cu anul 2022