Pot participa la procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Cluj-Napoca şi au vârsta de cel puţin 18 ani. Cei care doresc să participe trebuie să se înscrie în platforma bugetării participative www.bugetareparticipativa.ro.

Propunerile sunt depuse exclusiv de cetățeni, în mod individual.

Propunerile pot fi trimise prin intermediul platformei Bugetării Participative www.bugetareparticipativa.ro sau cu ajutorul reprezentanților Primăriei, la Centrul de Cultură Urbană, Casino, în fiecare zi lucrătoare, de luni până vineri, între orele 10.00-17.00

Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:

a. Alei, trotuare şi zone pietonale.

b. Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei.

c. Spații verzi și locuri de joacă.

d. Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.).

e. Infrastructură educațională și culturală.

f. Oraşul digital.

Chiar dacă propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit.

a. Să corespundă unui obiectiv de interes general.

b. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în aria de competenţă a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca şi care vizează un spaţiu public.

c. Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Municipiului Cluj-Napoca cum sunt finanţările destinate ONG-urilor, structurilor sportive etc.

d. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare.

e. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.

f. Să nu aibă un caracter politic sau etnic.

g. Să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.

h. Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie prea vagi.

i. Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect.

Propunerile vor fi luate în considerare în mod corespunzător cu condiția respectării criteriilor de eligibilitate.

Fiecare propunere trebuie să aibă un cost total de cel mult 400.000 euro (inclusiv TVA).

Vor fi finanțate un număr de 5 proiecte, fiecare proiect având o valoare de maxim 400.000 Euro (inclusiv TVA).

Prin precizarea cât mai concretă a detaliilor va fi posibilă o analiză care să permită o bugetare riguroasă și un termen pentru implementare. Propunerile prea generice ar putea să facă dificilă sau imposibilă implementarea.

Cetățenii care doresc acest lucru pot completa propunerea cu documentele pe care le consideră relevante (fotografii, hărți, planuri de localizare etc.). Vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB și atașamentele trimise în format JPG, JPEG, PNG, până la o limită de 1 MB.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca va realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni. În urma analizei, propunerile supuse votului vor păstra ideea iniţială, dar ele vor fi adaptate de către serviciile din cadrul municipalităţii, care vor estima mai exact costurile implicate, posibilităţile concrete de acţiune și timpul de execuție.

Dacă se constată că unele propuneri sunt similare în ceea ce privește conținutul sau proximitatea spaţială, poate fi justificată integrarea acestora într-un singur proiect, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.

Cetățenii care depun propuneri care nu ajung să fie supuse votului au dreptul să primească, la cerere, explicaţii privind motivele acestei decizii.

Odată depusă pe platformă, propunerea nu mai poate fi modificată de către persoana care a propus-o.

Da, serviciile din cadrul municipalității vor realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni. Propunerile care respectă parametrii definiți vor fi supuse la vot.

Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu, prin platforma bugetării participative.

Atelierele participative îşi propun să stimuleze dezbaterea publică, să asculte sugestiile cetăţenilor și să furnizeze clarificări cu privire la bugetarea participativă. Acestea încurajează participarea prin prezentarea și discutarea propunerilor cetățenilor.

Votarea este restrictionată la teritoriul Municipiului Cluj-Napoca. Pentru a putea vota este necesar ca în momentul votului să vă aflați pe raza Municipiului Cluj-Napoca și să permiteți accesul la locația dumneavoastră. Platforma www.bugetareparticipativa.ro colecteaza date despre locația dumneavoastră doar în momentul votului pentru a asigura respectarea procedurii de votare.

       Votul are loc într-o singură etapă.

       a. Fiecare cetățean înscris în portalul bugetării participative poate alege șase proiecte (câte unul pentru fiecare dintre cele șase domenii stabilite).

       b. La finalul etapei de vot, vor fi selectate un număr de 5 proiecte, clasate în funcție de numărul de voturi, indiferent de categoria din care fac parte.

Informații suplimentare cu privire la bugetarea participativă puteți obține prin email la adresa bugetareparticipativa@primariaclujnapoca.ro sau la numărul de telefon 0371 376 646, în fiecare zi lucrătoare, de luni până vineri, între orele 10.00-17.00.

La Centrul de Cultură Urbană, Casino, în Parcul Central, în fiecare zi lucrătoare, de luni până vineri, între orele 10.00-17.00.

În perioada 14 iunie – 3 iulie 2022 (inclusiv), punctul de informare pentru procesul Bugetare participativă Cluj-Napoca 2022 se mută de la Casino, Centru de Cultură din Parcul Central, la sediul Primăriei Cluj-Napoca de pe Calea Moților nr. 1-3, parter, camera 23. Cei care doresc detalii suplimentare pot suna la numărul de telefon 0371 376 646 (de luni până vineri între orele 10.00–17.00).

  • Să exprim problemele cu care mă confrunt şi să propun soluţii pentru acestea.
  • Să fiu ascultat, înţeles şi să văd că părerea mea chiar contează.
  • Să formulez idei şi iniţiative proprii pentru ca viaţa să fie mai bună şi mai plăcută în cartierul şi în oraşul meu.
  • Să particip efectiv la stabilirea priorităţilor în cheltuirea banilor comunităţii noastre locale.
  • Să am ocazia de a-mi transforma ideile în proiecte ale comunităţii.