Project Description

Cosmin Striletchi
150.000 EUR

Soluția propusă „STUDIUM - connected in learning” (https://helios.utcluj.ro/STUDIUM/index.php) constă dintr-o PLATFORMĂ EDUCAȚIONALĂ DIGITALĂ INTEGRATĂ care va interconecta complet profesorii și elevii/studenții în toate activitățile de predare și evaluare. Platforma va fi centrată pe nevoile cursanților și cadrelor didactice și va introduce o serie de noi instrumente care vor adăuga un plus de atractivitate procesului digital de învățare. Se va oferi suport pentru noile metode de predare menținându-se astfel interesul cursanților pentru materiale educaționale prezentate live sau asincron.
Fiecare profesor și/sau elev va avea nevoie de un cont unic prin intermediul căruia va avea acces la toate instrumentele educaționale, indiferent de ciclul de studiu (primar, gimnazial, liceal, universitar).
Platforma propusă reprezintă continuarea conceptului LEARN2CODE dezvoltat, actualizat permanent și utilizat de peste 10 ani în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pentru cursuri de limbaje de programare (https://helios.utcluj.ro/learn2code/ index.php).
Modulele deja dezvoltate:
* săli de clasă virtuale
* facilități de transfer de documente
* sarcini și teste practice și teoretice (grilă sau bazate pe răspunsuri libere)
* notare asistată
* întrebări și răspunsuri
Un sistem intern de detectare a drepturilor de autor stabilește gradul de originalitate a muncii individuale efectuate de elevi/studenți ajutând astfel profesorii în acordarea unor calificative realiste.
Module care urmează a fi implementate:
* canale de comunicare audio și video
* sistem de notificare intern și extern
* suport și interpretare pentru fișiere multiformate
* metrici de prezență la activități și accesări de documente
* statistici generale
* facilități de export de date
Platformele de socializare vor fi integrate cu platforma educațională.
Un sistem de bonificare bazat pe bonificații virtuale va premia activitatea elevilor/studenților și îi va stimula să participe la activitățile educaționale curente. Bonusurile acumulate vor putea fi transformate în puncte de notare.

De ce ar trebui sprijinit/implementat proiectul

Platforma educațională va integra toate aspectele implicate într-un act educațional complex (predare, comunicare, consultații, evaluare).
Va fi eliminată necesitatea utilizării oricăror medii software nespecifice (MSTeams, Zoom, Whatsapp, Google Documents, etc.).
1 singur cont pentru toate materiile, în sistem full on-site, full on-line, sau într-un mediu educațional hibrid.
Sistemul intern de detectare a originalității descurajează copierea soluțiilor și pune în valoare implicarea personală a fiecărui elev/student în rezolvarea sarcinilor individuale. Elevii/studenții vor putea încărca munca proprie într-o varietate de formate urmând ca platforma să intepreteze automat conținutul lor (inclusiv scrierea “de mână”).
Sistemul de bonificații virtuale inspirat de gamification va aduce un plus de dinamism și atractivitate activităților educaționale și le va aduce la nivelul anului curent.

Amplasamentul proiectului

institutii de invatamant preuniversitar sau universitar

Prezentare Video

Locație proiect

Proiectul nu are setat o locație exactă.