Project Description

400.000 EUR

STAȚII PENTRU MONITORIZAREA CALITĂȚII AERULUI AMPLASATE ÎN PROXIMITATEA ȘANTIERELOR DE CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE
Stațiile sunt dotate cu senzori pentru monitorizarea următorilor parametrii:
- Substanțe în suspensie PM25, PM10 și PM100 (2,5µm, 10µm și 100µm)
- Nivel zgomot
- Temperatura Aerului, Umiditate, Presiune Atmosferică (opțional)
- NOₓ
Suplimentar, stațiile vor fi dotate cu sistem de supraveghere video.
Alimentarea stațiilor se poate face prin branșarea lor la rețeaua de distribuție a energiei electrice, sau cu ajutorul unor panouri fotovoltaice.
Datele colectate sunt transmise în timp real într-un centru de supraveghere și analiză din cadrul compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.
Datele statistice furnizate de stații pot fi puse la dispoziția publicului prin intermediul unei platforme web și prin afișarea panourilor de informare stradală.

De ce ar trebui sprijinit/implementat proiectul

Alături de traficul auto, o altă sursă de poluare sunt șantierele de construcții, civile sau industriale.
Datele colectate și imaginile furnizate de stații sunt transmise în timp real într-un centru de supraveghere și analiză din cadrul compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, și ar permite decidenților din administrația publică locală aplicarea de sancțiuni, pot lua decizii de remediere și/sau înlăturare a surselor de poluare.
- Lipsește monitorizarea poluării cu particule (PM25, PM10, PM100) generate de șantierele de construcții civile și industriale
- Lipsește monitorizarea nivelului de zgomot produs pe șantiere
- Lipsește supravegherea video a punctelor de acces în aceste șantiere. Este cunoscut faptul că nu se respectă prevederea prin care constructorii sunt obligați să spele roțile autovehiculelor care părăsesc șantierul.
Municipiul Cluj-Napoca ar dispune de un sistem de monitorizare și informare în timp real privind sursele de poluare.

Amplasamentul proiectului

STAȚIILE vor fi amplasate în proximitatea șantierelor de construcții civile și industriale aflate pe teritoriul Municipiului Cluj-Napoca

Locație proiect

Proiectul nu are setat o locație exactă.