Project Description

Stadiul implementării

Modernizarea Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” este cuprinsă în cadrul programului multianual de extindere, modernizare şi reabilitare şcoli derulat de Primărie. În prezent este în curs de realizare contractul pentru modificarea şi actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de modernizare a acestei şcoli, noii indicatori urmând să fie aprobaţi la începutul anului 2023.

FAZA: Cuprins într-un proiect mai amplu al Primăriei

Transformarea Şcolii Gimnaziale ”Nicolae Titulescu,, Cluj-Napoca, într-un complex educațional, ar presupune lucrări de reabiltare/modernizare/extindere echipare a infrastructurii educaționale după cum urmează:
• Mansardarea şcolii
Școala ar putea beneficia de săli de clasă în plus care sunt foarte necesare. Datorită renumelui școlii și dezvoltării cartierului Gheorgheni, se înregistrează o creștere constantă a numărului de elevi. În prezent toate sălile de clasă sunt folosite la maxim, iar laboaratoarele de chimie, fizică, biologie au fost transformate în săli de clasă.
Fiecare început de an școlar, este o provocare pentru a identifica modalități noi de dispunere a claselor, organigrame și orare speciale astfel încît elevii să învețe într-un singur schimb. Un program în două schimburi, ar aduce prejudicii atât calității procesului de învățare (prin dereglarea totală a curbei de efort pentru elevi) cât și comunității locale (părinți care are avea nevoie de programe speciale la locul de muncă).
• Mansardarea sălii de sport reparații și modernizări aduse acesteia, în vederea asigurării unei noi săli de sport adaptate nevoilor elevilor din ciclul primar.
În prezent în sala de sport își desfășoară activitățile câte două sau trei clase de elevi odată (uneori se întâlnesc clase din ciclul primar și gimnazial), în condițiile în care sala de sport are o dimensiune care permite derularea activității în condiții optime doar pentru o singură clasă.
• Mansardarea celor două săli de clasă exterioare (foste ateliere școală), în vederea amenajării unei sălii de festivități și o cantină pentru servirea mesei în cadrul programului After School – atît de solicitat de către părinți și utilă în derularea unor opționale de alimentație sănătoasă și nutriție, care să dezvolte elevilor competențe și abilități specifice unui mod de viață sănătos.
Școala nu deține spațiile necesare pentru desfășurarea activităților instructiv-educative și extracurriculare și nici un spațiu adecvat, dedicat servirii mesei.
• Înlocuirea gardului școlii
Gardul școlii este degradat în cea mai mare parte iar reparațiile artizanale făcute de către personalul de întreținere al școlii nu pot suplini nevoia de înlocuire a acestuia cu unul corespunzător. Intrarea și ieșirea din școală se face direct din strada Aleea Herculane, care este intens circulată, iar siguranța elevilor nu poate fi realizată pe deplin, dacă spațiul de joacă al acestora nu este îngrădit și protejat corespunzător.

Nota Comisiei tehnice de analiză a propunerilor de proiecte:

ELIGIBIL - Pentru lucrări de reabilitare/modernizare/extindere și echipare a infrastructurii educaționale la Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu", în limita bugetului prevăzut în Regulamentul procesului Bugetare participativă Cluj-Napoca 2017.

De ce ar trebui sprijinită/implementată

Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu,, Cluj-Napoca, școală de tradiție în viața educațională a Clujului, cu rezultate școlare deosebite, corp profesoral de elita, părinți implicați în proiectele/activitățile educaționale derulate de școală.
Zona în care se află școala, Cartierului Gheorgheni, este în plină dezvoltare urbanistică.
Oferta școlii trebuie să răspundă nevoilor comunității pe care o deservește, atît pe direcția instructiv-educativă cât și pe cea a infrastructurii educaționale.

Amplasamentul proiectului

Sediul Școlii Gimnaziale "Nicolae Titulescu" Cluj-Napoca- Aleea Herculane 7

Calendar implementare

1. Demararea implementării

2. Proiectare

3. Desfășurarea procedurilor legale de achiziție publică

4. Execuția lucrării

5. Proiect realizat

Galerie foto

Locatie proiect

Școala Nicolae Titulescu, Aleea Herculane 7, Cluj-Napoca 400000, Romania