Project Description

26.500 EUR

Răspunzând țintelor Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (Obiectivul 6. Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru toți), racordată la documentațiile internaționale (Strategia ONU 2030), dar și unei necesități locale, dacă ne raportăm la municipiul Cluj-Napoca, asigurarea acessului populației la resursa de apă este vitală. Scopul acestui proiect constă în implementarea unor cișmele de apă potabilă pentru spațiile de joacă în aer liber din municipiul Cluj-Napoca. În acest sens, se are în vedere: a). crearea unei aplicații online, cu posibilitatea adăugării de informații voluntare din partea populației (spații de joacă, locații pentru amplasare cișmele), pe modelul generării conținutului de către voluntari, a spațiilor de joacă în aer liber din municipiul Cluj-Napoca, b). selectarea a 10 locații de amplasare a cișmelelor cu apă potabilă (care să acopere cât mai multe cartiere din municipiul Cluj-Napoca); c). montarea a 10 camere de supraveghere video pentru asigurarea funcționării cișmelelor și evitarea apariției unor riscuri (furt, deteriorare etc.). Aplicația va fi actualizată pe o durată de 5 ani.

De ce ar trebui sprijinit/implementat proiectul

Având în vedere scenariile prognozate pentru următorii ani vizând o acutizare a fenomenului de secetă și în conformitate cu efectele insulelor de căldură urbană întâlnite în mediile rezidențiale urbane (implicit Cluj-Napoca), necesitatea identificării unor surse de apă suplimentară în spațiul public clujean care să deservească populația devine o necesitate. Adițional, pentru creșterea calității vieții locuitorilor (cu precădere părinți și copii, dar nu numai), implementarea acestor surse suplimentare de apă potabilă va genera un confort suplimentar. Posibilitatea implicării cetățenilor în identificarea spațiilor de joacă în aer liber, prin intermediul aplicației creată, și a amplasării acestor cișmele, se înscrie într-un model participativ de guvernanță urbană.

Amplasamentul proiectului

Cele 10 cișmele de apă potabilă vor fi amplasate în mai multe cartiere ale municipiului Cluj-Napoca pentru a deservi cât mai mulți locuitori, în spațiile de joacă în aer liber pentru copii ce nu dispun de o astfel de dotare.

Locație proiect

Proiectul nu are setat o locație exactă.