Project Description

400.000 EUR

AUTOMATE DE COLECTARE ȘI TOCARE AMBALAJE DE PLASTIC (PET și HDPE) PENTRU CREȘTEREA COLECTĂRII SEPARATE DE MATERIALE PLASTICE DE LA ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI
Automatul permite colectarea următoarelor materiale plastice:
- ambalaje de plastic PET
- ambalaje de plastic HDPE,
Automatul separară materialele plastice după culoare și le toacă grosier. Tocarea grosieră permite o creștere a cantității de deșeuri de plastic colectare raportată la volumul unei pubele.
Materialele plastice care sunt respinse de automat, sunt depozitate separat.
Automatele sunt independente energetic, nefiind necesară branșarea la rețeaua de distribuție a energiei electrice, alimentarea cu energie electrică se va realiza cu ajutorul unor panouri fotovoltaice, amplasate pe partea superioară a carcasei.
Automatele vor semnaliza gradul de umplere operatorilor de salubritate și serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.
Automatele pot fi dotate cu un sistem de recompensare, gen: bilete CTP, bonuri valorice, etc..

De ce ar trebui sprijinit/implementat proiectul

1) Unul dintre cele mai importante avantaje ale automatelor de reciclare este reciclabilitatea materialelor colectate. Față de colectarea în saci sau pubele speciale, colectarea cu ajutorul acestor automate este net superioară deoarece în pubele și în timpul transportului, recipientele se pot contamina cu substanțe nedorite (uleiuri, vopseluri, grăsimi sau murdărie), șansele de reciclare scăzând uneori cu până la 50%. În cazul automatelor de reciclare, se colectează doar recipiente curate (altfel sunt refuzate automat)
2) Suplimentează punctele de colectare selectivă a materialelor plastice
3) Crește gradul de conștientizare a cetățenilor privind reciclarea selectivă
4) Prin proiect, autoritățile locale pot avea o hartă cu date în timp real cu cantitățile de materiale plastice reciclate (PET și HDPE)
5) Sprijină eforturile administrației publice locale de a crește gradul de colectare selectivă și de a scădea cantitatea de deșeuri care ajung la groapa de gunoi

Amplasamentul proiectului

ECHIPAMENTELE vor fi amplasate în proximitatea punctelor gospodărești de colectare a deșeurilor menajere, suplinind fracția PLASTIC din aceste puncte, sau în parcuri și baze sportive.

Locație proiect

Proiectul nu are setat o locație exactă.